ΙΕΚ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες του ΙΕΚ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ ΠΑΙΟΝΙΑΣ εδρεύει στο γυμνάσιο Γουμένισσας.
Ξεκίνησε την λειτουργία του με την ειδικότητα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ από το εαρινό εξάμηνο του 2014-2015.
Από το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 προστέθηκαν και οι ειδικότητες αυτές του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) και του ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
Σκοπός του Ι.Ε.Κ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ είναι και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και το εκπαιδευτικό έργο και οι προσφερόμενες ειδικότητες είναι ανάλογες των αναγκών της ανταγωνιστικής, εθνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας.
Η διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων στο Ι.Ε.Κ , όπως και σε όλα τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο: στις αρχές Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης, και στα τέλη Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης. Όσοι ενδιαφέρονται για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αίτηση στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
Η επιλογή πραγματοποιείται κατόπιν της έκδοσης αποτελεσμάτων επιτυχίας από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.