ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΠΊΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΕΔΡΑ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Διαχειριστής της Ιστοσελίδας

Χαράλαμπος Αντωνιάδης

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ