Οργανόγραμμα

Διευθυντής 

Χαράλαμπος Αντωνιάδης

Υποδιευθυντής

Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης

Πρακτική Άσκηση

 
Δημήτριος Γεωργίντσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ
Γαρυφαλλιά Μάντσιου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ
Μαρία Χρησταντωνίου